BARS MMFO | CORE BANKING SYSTEM

Продукти

Забезпечення роботи декількох МФО в централізованій БД

Завантажити презентацію

 

МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

 

 • Відповідність сучасним тенденціям, ринкових позиціях і стратегіям банківських установ
 • Зменшення операційних ризиків і підвищення прозорості
 • Централізація функцій, операцій і бізнес-процесів Банку
 • Збереження незмінного коду МФО
 • Забезпечення роботи в єдиній централізованій Базі Даних всіх структурних одиниць банку
 • Централізація широкого спектру процесів взаємодії
 • Консолідація процесів адміністрування
 • Полегшення інтеграції зі сторонніми завданнями
 • Можливість побудови балансу і звітності в розрізі окремих МФО
 • Зменшення інформаційних ризиків і підвищення захищеності інформаційних систем Банку
 • Оптимізація організаційної структури Банку
 • Забезпечення онлайн доступу до всього масиву даних в єдиній базі, розмежування доступу за рівнями доступу
 • Можливість проведення безвиїзного аудиту
 • Забезпечення ефективності та прозорості процесу управління Банком
 • Скорочення витрат Банку через централізацію процесів
 • Консолідація даних і показників по всій системі Банку
 • Забезпечення ідентичності настройки системи за всіма структурними одиницями (ідентичність продуктів, їх параметрів, лімітів та шаблонів і т.д.)
 • Можливість складання централізованих звітних файлів по всій системі Банку

 

Модульність

 

Код Назва Опис
Група модулів «Основні»
KRN Ядро системи Модуль забезпечує базову функціональність «платформу», до якої відносяться внутрішні системні механізми та утіліти, адміністрування користувачів та підрозділів організації тощо
CAC Облік клієнтів Модуль здійснює облік клієнтів (ФО, ЮО), пов’язаних осіб.
GL Головна книга Модуль забезпечує облік рахунків, документів, операцій.
CASH Управління роботою кас Модуль забезпечує оперативну роботу каси
ARCH Архівація оперативних даних ARC – Архівація та перенесення даних з оперативної до архівної схеми

Архівація – це винесення застарілих даних до архівного табличного простору, а також можливість винесення файлів даних таких табличних просторів на менш потужніші носії.

Архівацію можна виконати для партиційованої таблиці, виносячі архівні партиції в окремі таблиці в окремі табличні простори.

INFO СМС та E-mail інформування Модуль забезпечує СМС та Email інформування клієнтів за встановленими подіями.
DEALS Облік угод DEALS – єдиний модуль обліку угод всіх типів
VEGA2 ЕЦП (VEGA2) Модуль запезпечує накладання ЕЦП (VEGA)
Група модулів «Бізнес»
CCK Кредитний портфель фізичних та юридичних осіб CCK – Обслуговування кредитних договорів ФО та ЮО, Інвентаризація КП ФО

Включає в себе

Фронт – Докредитне обстеження позичальника, Введення та авторизація угод, Додадкові угоди, Реструктуризації. Довідки.

Бек функціонал — нарахування %%, комісій, пені, амортизацій, рознесення сум погашень по заборгованостям, винесення на простроені, закриття угод. Звітність

ARJK — АРЖК

Спеціальний функціонал контролю для частин (пулів) кредитного портфелю облік яких ведеться на балансі банку, але ресурс для яких надано іншою фінансовою установою

OVR Овердрафт Банки, ЮО, ФО OVR – Овердрафт Банки, ЮО, ФО

Автоматизація роботи з договорами овердрафтів

MBDK Міжбанківські кредити, депозити MBDK – Міжбанківські кредити, депозити

Введення угод МБДК;

Ведення портфелю угод МБДК (формування платежів по розміщенню/залученню, нарахування %%, пролонгація, ролловер, прив’язка угод забезпечень, формування SWIFT-повідомлень)

— Угоди з фінансовими інститутами

Ведення 4 видів угод: Залучення кредитів; Залучення депозитів; Розміщення кредитів; Розміщення депозитів

CRSOUR Кредитні ресурси CRSOUR – обслуговування угод на обмін грошовими ресурсами між ЦА та РУ

Прийом заявок на виконання операцій по угодам Кредитних ресурсів від Аллегро;

Обробка заявок, підготовка даних для передачі до АБС РУ та ЦА;

Передача даних до АБС;

Налаштування зв’язку ЦБД Кредитних ресурсів з АБС.

WCS Докредитне обслуговування WCS – Докредитне обслуговуання

Вибір умов кредитування; введення даних; автоматичні операції; розгляд службами РУ, ЦА; реєстрація неавторизованого договору у КП АБС; підписання договорів; видача кредиту

FXS FOREX — угоди FOREX – угоди

Автоматизація угод по покупці-продажу валюти на міжбанківському ринку

введення реквізитів угод

автоматичне формування відповідних проводок

друк тікета

збереження реквізитів партнера по угоді

перегляд робочих рахунків FOREX

перегляд архіву FOREX–угод

перегляд Неттінгу FOREX-угод

CP Цінні папери CP – Облік різноманітних видів операцій з пакетами ЦП
FCT Факторінг FCT – Факторинг

Ведення портфелю факторингових договорів з клієнтами

REZ Формування резервного фонду REZ – Резервний фонд

Автоматизація розрахунку суми резервного фонду банку; автоматичне формування проводок

FCH Ф’ючерси робота з ф’ючерсами
GRN Документарні операції, гарантії, акредитиви GRN – Документарні операції, гарантії, акредитиви

Модуль дає можливість відслідковувати стан Договорів наданих гарантий (ДГ), які знаходяться в Портфелях банку (ПГ),  ЮО, ФО і банків-партнерів окремо

INS Страхування INS – Страхування

Контроль страхування заставного майна; автоматизація розрахунку комісійної винагороди; контроль лімітів по партнерах — страхових компаніях.

FINST Розрахунок фін. стану клієнта ЮО FINST – Розрахунок фін. стану клієнта ЮО

Розрахунок та аналіз фінансового стану клієнта на основі даних офіційної звітності клієнта.

FINP Розрахунок фін. стану клієнта ФО FINP – Розрахунок фін. стану клієнта ФО
PAWN Облік забезпечення Облік забезпечення, що отримане банком
DPT Депозити ФО DPT – Депозитний портфель ФО

заведення депозитів

заведення ДУ

виплата депозитів

друк документів по депозитам

CRNV – Облік нерухомих вкладів

Робота з депозитними договорами клієнтів ФО.

DPU Депозити ЮО DPU – Депозити ЮО

Робота з депозитними договорами клієнтів ЮО.

SKN Депозитні скриньки Облік параметрів депозитних сейфів.
ZAY Біржові операції Робота за заявками клієнтів на купівлю/продаж/конверсію іноземних валют
RKO Розрахунково-касове обслуговування та абонплата RKO – Розрахунково-касове обслуговування

ELT – Угоди електронних послуг.

Нарахування та списання абонплати як виду комісії. Специфіка застосування різних тарифів щодо

абонплати. Специфіка методики нарахування абонплати в різних КБ.

CIN – Підтримка централізованої інкасації

Розрахунок сум плати (комісії), яку стягує банк з клієнтів за РКО і автоматичне формування необхідних проводок.

Одноразові комісії

LOM Скупка лому дорогоцінних металів LOM – Скупка лому дорогоцінних металів

Введення  поточних операцій по скупці та по прийому на експертизу для оцінки виробів із дорогоцінних металів;

Автоматичне відображення проводками в бухгалтерському обліку банківської установи.

 

BRO Бронювання коштів на рахунках господарюючих органів BRO – Бронювання коштів на рахунках господарюючих органів

Ведення договорів клієнтів на тимчасове незниження залишків на поточних рахунках

STO Регулярні платежі Автоматичне формування платежів при настанні дат.
NOS Корр.рахунки ЛОРО та НОСТРО Портфель ностро договорів

Робота позиціонера

MT Внутрішньо-банківські, міжбанківські та міжнародні перекази Модуль «Перекази» дозволяє виконувати переказ готівкових грошових коштів у національній валюті у внутрішній єдиній автоматизованій банківській системі.
CH_1 Дорожні чеки Збір з підлеглих у станов, формування, відпрака, контроль посилок в інобанки, покриття та розрахунки

Прийняття чеків на ІНКАССО: РУ відправляє в ЦА, ЦА консолідує та одним пакетом відправляє в банк-емітент.

EXCL Спец функціонал 1) Енерго-ринок

2) Виплата коштів волонтерам Корпуса Миру

3) Взаємодія з філіями по передачі виробів з БМ

4) LOT – Фронт-операції, Розрахунки, Звітність по розповсюдженню лотерей

5) AVKAS – Сервіс оплати документів

NU Податковий облік NU – Податковий облік

Ведення та відображення в системі податкового обліку даних фінансового обліку

Група модулів «Звітність»
NBUR Звітність НБУ NSI – Ведення класифікаторів звітності НБУ

Довідники, класифікатори та кодифікатори НБУ та внутрішні довідники для потреб звітності. Надано можливість перегляду та редагування даних в ручному режимі, а також .Доступна функція «Редагування синхронізованих таблиць», що дозволяє завантажувати оновлені довідники в пакетному режимі чи окремо по кожному довіднику, попередньо переглянувши перелік змінених записів.

OTC – Звітність НБУ для ком. банків

АРМ для формування файлів звітності НБУ та внутрішньої звітності . Надає можливість формування файлів, перегляд показників, перегляд детального протоколу, редагування показників та збереження даних, а також вивантаження файлу в текстовий файл спеціального формату для відправлення в НБУ

AUD – Аудит спецпараметрів НБУ

Функція перевірки параметрів рахунків та клієнтів . Перевіряється  правильність заповнення (чи проставлені значення для обов’язкових параметрів та відповідність цих значень класифікаторам та кодифікаторам НБУ) та узгодженість параметрів між собою.

INTG_DPA Звітність до органів @F – Звітність до ДПА по відкритих рахунках

Обмін файлами (формування файлів, прийом квитанцій) з ДПА.

NU – Податковий облік КБ. Звітність до ДПА

DELOIT Звіти для аудиторів (з АБС)
ANI Аналітичні звіти 1) Аналіз балансу

2) Концентрація ресурсів

3) Залучення та резерв на кор.рах

4) Аналіз оборотів по кор.рахунку

5) Аналіз відповідності АКТ та ПАС

6) Var-аналіз

7) Аналіз фін.результату за період по бранчам, клієнтам, угодам

ANB – Аналіз банків (розрахунок лімітів на активні операції)

ANL – Аналіз клієнтів

Відстеження роботи клієнтів по ряду статистичних показників, що розраховуються

Підрахунок загальних доходів-витрат банку в результаті роботи з клієнтами

Група модулів «Інтеграційні»
MGR Міграція даних з інших систем Міграція даних з інших систем
DEBREG Інтерфейс з «Реєстром боржників» Моніторинг/поставка інформації по просрочених процентних активах, загальна сума яких по одному клієнту-боржнику перевищує 10 000.00 грн в еквіваленті, на задану дату.
NSM Інтерфейс з НСМЕП Інтерфейс з НСМЕП
CIG Інтерфейс з ПВБКІ (Реєстр позичальників) Інтерфейс з ПВБКІ

Забезпечення можливості взаємодії АБС «БАРС» з системою ПВБКІ. Предмет взаємодії – дані позичальників банку: фізичних та юридичних осіб (в форматі ПВБКІ).

SWT Інтерфейс з системою SWIFT Інтерфейс з системою SWIFT

Обробка вихідних повідомлень:

Формування повідомлень: МТ103, МТ200, МТ202

Формування повідомлень: МТ103 з покриттям

Введення  документів за повідомленнями  МТ103, МТ200, МТ202

Підбір коррахунку

Управління експортом повідомлень

Журнал повідомлень

Імпорт повідомлень з SWIFT в АБС:

Обробка вхідних повідомлень

Імпортовані повідомлення без аутентифікації

Обробка/розподіл повідомлень

Формування повідомлень  МТ940/МТ950

Обробка виписок

Імпорт довідника учасників

SSV Взаємодія СЕП-СВІФТ-ВПС Автоматичне розпізнавання РУ отримувача вхідного СВИФТ-повідомлення. Накопичення фільтрів розпізнавання.

Переформатування платіжних документів різних транспортних систем СЕП-СВІФТ-ВПС-АБС(внутр).

Лоро-рахунки.

VMD Приймання ВМД (валютно-митних декларацій) Приймання ВМД (валютно-митних декларацій)
IBOX Взаємодія з платіжними терміналами Взаємодія з платіжними терміналами
DCPN Інтеграція з депозитарієм ЦП (НБУ) Інтеграція з депозитарієм ЦП (НБУ)

 

RBNBU Інтеграція з розрахунковим банком (НБУ) Інтеграція з розрахунковим банком (НБУ)

 

RI Інтерфейс з реєстром інсайдерів Інтерфейс з реєстром інсайдерів
INTG_EA Інтеграція АБС з електронним архівом Синхронізація з електронним архівом, передача інформації по клієнтам та рахункам депозитного модулю (ФО/ЮО)
INTG_GMSU Інтеграція АБС і GMSU Інтеграція АБС — GMSU. Надсилання sms-повідомлень клієнтам про зміни станів рахунків.
DCP Інтерфейс з депозитарієм цінних паперів Інтерфейс з депозитарієм цінних паперів

Імпорт файлів з ДЦП, формування платежів.

INTG_WB Інтеграція  WAY4 web banking Взаємодія АБС «БАРС Millennium» з системою Персонального Банкінгу WAY4.
NDRCRM Взаємодія з CRM BPMNOnline Реєстрація клієнта, кредитної угоди в CRM системі BPMOnline з подальшою передачею даних, реєстрацією клієнта, кредитної угоди в АБС БАРС

 

Взаємодія з Microsoft CRM Вивантаження даних з АБС у CRM систему на рівні файлового обміну
BPK Інтеграція з ПЦ Way4 Реєстрація договорів БПК

Взаємодія з системою CardMake (синхронізація продуктів Way4, угод БПК)

Взаємодія з ПЦ Way4 (обмін файлами по зарахуванню/списанню коштів, балансу карткових рахунків)

CARD Інтеграція з ПЦ УкрКард (УПБ) Інтеграція з ПЦ УкрКард (УПБ)
FGV Взаємодія з фондом гарантування вкладів Взаємодія з фондом гарантування вкладів
SEP+VPS Підтримка СЕП НБУ та Внутрішня платіжна система банку(за наявності) cистема термінових переказів (СТП)

управління СЕП/ВПС  платежами

управління корр. Рахунком

управління нез’ясованими платежами

обробка інформаційних запитів

управління файлами

оновлення ключів НБУ

робота з системою ІПС(інформаційно-пошукова система НБУ)

розбір нез’ясованих надходжень(розбір 3720)

зарахування на рахунки  по майбутній даті

зарахування на рахунки  по альтернативному рахунку 3720

CORP2 Корпоративний Клієнт-Банк CORP-2 – Корпоративний Клієнт-Банк

CORP-2 – система з широким переліком функціональних можливостей, що дозволяє Клієнтам банку цілодобово управляти рахунками, не виходячи з офісу. В системі виконуються: внутрішні та зовнішні перекази; поповнення рахунків; платежі у SWIFT; заявки на купівлю/продаж валюти; зарплатний проект. 

DWHEXP Вивантаження даних у Сховище даних (DWH) Вивантаження даних у Сховище даних (DWH)
CLIM Моніторинг касових лімітів і залишків Моніторинг касових лімітів і залишків в касі по географії всього банку з центрального офісу, та можливість встановлювати допустимі ліміти на зберігання готівки у касі та оповіщення при їх порушенні
CDM(CORP) Інтегрція з Єдиною базою клієнтів Інтегрція з Єдиною базою клієнтів
KFILE Консолідація К-файлів Модуль призначений для формування консолідованих файлів звітності та банківських технічних виписок на основі прийнятих від банківських установ файлів К з даними про рух коштів по рахункам корпоративних клієнтів банку.
CRCA Централізований реєстр компенсаційних рахунків (ЦРКР) Централізований реєстр компенсаційних рахунків (ЦРКР)
BICF Інтеграція ПЗ АБС «БАРС» та модулю Card Managegement «Кредитна фабрика» Інтеграція ПЗ АБС «БАРС» та модулю Card Managegement «Кредитна фабрика»
INTG_CRNV ЦРНВ (нерухомі вклади) нерухомі вклади
INTG_RRODB Реєстр вкладників Родовід банку Реєстр вкладників Родовід банку
INTG_CRV ЦРВ (центральний реєстр вкладників СССР) ЦРВ (центральний реєстр вкладників СССР)
Група модулів «Управління/Моніторинг/Контроль»
KST Кошторис KST – Кошторис

Передавання та приймання даних за проводками по рахункам, необхідних для контролю виконня кошторису.

BUDG Бюджетування. План-факт В розрізі символів (що визначено банком-замовником) та Бранчів-2.

Функції моделювання та вводу позицій «План» .

Розрахунок позицій «Факт» та «Відхилення» за різні звітні періоди. Динаміка.

CIM Валютний контроль CIM – Валютний контроль

Ведення контрактів по експортним і імпортним операціям в розрізі клієнтів, валют контрактів, типів контрактів.

DBT Господарська дебіторка XOZ – Автоматичне відслідковування фактів дебетування окремо визначених котлових рахунків (тип XOZ). Контроль за їх своєчасним та коректним закриттям . Розрахунок резерву на звітну дату згідно 23 постанови НБУ.
LCS Контроль валютообмінних операцій LCS – Контроль за валютообміннимим операціями

Контроль за переказами іноземної валюти, що здійснюються за дорученням ФО

FINMON Фінансовий моніторинг — реєстр 1. Реєстр – Обслуговування реєстру операцій, щодо яких здійснюється повідомлення органів СДФМ

2. Анкети:

заповнення детальної інформації щодо клієнта;

заповнення інформації щодо пов’язаних осіб;

автоматичне формування електронних анкет клієнтів.

3. Блокування операцій — Ведення реєстру осіб, пов’язаних з тероризмом; здійснення             призупинення та повідмлення про операції, що є підозрілими для ФМ

MTV Система мотивації персоналу банку Довідник «операцій банку» з поділом на:

Автоматичні (такі, що можна вичленити з АБС)

Ручні (не можна вичленити з АБС, інформація про них вноситься вручну)

Бальна система оцінки операцій різних типів. Набір звітів про кількість різних операцій та їх бальна оцінка за період в розборі календарних днів та Бранчів-3