Система обміну даними з ПФУ для автоматичної обробки та зарахування пенсій в онлайн режимі

16.03.2018 - Less than a minute read

Переваги системи

  • Прискорення процесу обробки реєстрів та виплати пенсій отримувачам.
  • Усунення ризиків, зв’язаних з ручною обробкою реєстрів на виплату.
  • Зменшення вартості на логістику реєстрів.
  • Оптимізація процесу отримання реєстрів пенсіонерів та передачі відповіді про стан зарахування коштів на поточні рахунки в онлайн режимі

Опис роботи системи

  • За допомогою веб-сервісів Банк отримує від ПФУ реєстри пенсіонерів для нарахування пенсій по Банку.
  • Після проведення звірки реєстру на рівні ЦА, за допомогою веб сервісів здійснюється перевірка достатності коштів на відповідних рахунках РУ для оплати реєстру. У разі достатності коштів, засобами ВПС здійснюється дебетове списання коштів з рахунків РУ, з послідуючим зарахуванням коштів на рахунки отримувачів.
  • По факту зарахування пенсій Банк звітує перед ПФУ шляхом направлення Звіту про виконання консолідованого реєстру.

Технологічна архітектура системи